Home  /   Advisors

S/N Name Appointment Remark
01 Mr. Mahesh Gurung Chief Advisor
02 Mr. Navin Gurung Advisor/ Founder President
03 Mr.Dilip Kumar Gurung Advisor/ Ex.President
04 Mr. Hari Kumar Shrestha Advisor/ Ex.CSFC
05 Mr. Lok Bahadur Gurung Advisor
06 Mr. Ram Chandra Gurung Advisor info@saharauk.com
07 Mr. Muchhetra Gurung Advisor
08 Mr. Dilras Gurung Advisor
09 Mr. Chandraman Gurung Advisor
10 Mr. Kamal Gurung Advisor
11 Mr. Surje Ramchandra Gurung Advisor
12 Mr. Surya Gurung Advisor
13 Mr. Kul Acharya Advisor
14 Mr. Omendra Gurung Advisor
15 Mr. Ekendra Gurung Advisor
16 Mr. Min Prasad Gurung Advisor
17 Mr. Lalkaji Gurung Advisor
18 Mr. Gyam Gurung Advisor
19 Mr. Khusiman Gurung Advisor
20 Mr. Nanda Jang Gurung Advisor
21 Mr. Chandra Bahadur Gurung Advisor
22 Mr. Khem Gurung Advisor
23 Mr. Sera Gurung Advisor
24 Mr. Hitkaji Gurung Advisor
25 Insp.Khem Bahadur Gurung Advisor
26 Mrs. Manju Gurung(Rai) Advisor
27 Mr. Sapan kumar Rai Advisor
28 Maj(Retd) Buddhi Gurung Advisor
29 Mr. Narjang Gurung Advisor
30 Mr. Ram Bahadur Gurung Advisor
31 Mr. Ganesh Gurung Advisor Nirmaya
32 Mr. Kamal Gurung Advisor Everest Money
33 Mr. Bhupendra Gurung Advisor
34 Mr. Bishwa Adarsha Pandit Advisor
35 Hon Lt Chandra Gurung Advisor
36 Mr. Krishna Gurung Advisor Reading
37 Mr. Yog Kumar Phagami Advisor
38 Capt(Retd) Indra Gurung Advisor
39 Capt(Retd)Chandra Pun Advisor
40 Mr. Gam Gurung Advisor
41 Mr. Ramesh Bastola Advisor
42 Mr. Hari Kaji Gurung Advisor
43 Capt. Pitambar Gurung Advisor
44 Maj Ganesh Gurung Advisor
45 Mr. Hari(Govinda) Gurung Advisor Reading
46 Mr. Jumkaji Gurung Advisor
47 Mr. Dipak(David) Gurung Advisor
48 Maj(Retd)Hitman Gurung Advisor
49 Maj(Retd)Damar Ghale Advisor
50 Maj(Retd) Krishna Gurung Advisor
51 Capt(Retd)Bhim Bdr Gurung Advisor
52 Mr.Mohan Gurung Advisor Nepali TV
53 Mr. Krishna Bhatta Advisor Reading
54 Mr. Shrichandra Gurung Advisor
55 Capt(Retd)Lachhya Bdr Gurung Advisor
56 Mr. Man Gurung Advisor
57 Mr.Thaman Shrestha Advisor
58 Mr.Tarkajang Gurung Advisor
59 Mr. Jit Bahadur Gurung Advisor Reading
60 Mr. Hari Gurung Advisor
61 Mr. Bhupal Kunwar Advisor Rep Pokhara
62 Mr.Khun Bahadur Rana Advisor Rep Kathmandu
63 Mr.Arjun Kumar Gurung Advisor Rep Hong Kong